Konsultacja fizjoterapeutyczna

 
Polega na przeprowadzeniu badania fizjoterapeutycznego, zebraniu wywiadu i omówieniu stwierdzonego problemu terapeutycznego. Najczęściej podejmowana jest pierwsza, krótka terapia pomagająca nawiązać kontakt z dzieckiem.

W czasie konsultacji udzielane są wskazówki odnośnie dalszego postępowania.
W przypadku kontynuacji terapii konieczne jest zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty neurologa o braku przeciwwskazań do rehabilitacji dziecka.

Umów wizytę 511 137 284